Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej to podstawowa ochrona, która zapewni Tobie oraz osobom trzecim zabezpieczenie w razie wystąpienia szkody podczas ruchu drogowego. WARTA odpowiada za szkody powstałe na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich.

Autocasco to ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. WARTA posiada ochronę od wszystkich ryzyk oraz szeroki przedział możliwych rozszerzeń. Ponadto najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej oparty na unikatowej w ubezpieczeniach indywidualnej formule all risk z klauzulą dodatkową – Gwarantowana Suma Ubezpieczenia na 3 lata. Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia lub wypłatę kwoty odpowiadającej Sumie Ubezpieczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Dodatkowo ochrona od uszkodzeń przewożonego bagażu. Bezpłatny Assistance w wariancie Złotym zapewniający pomoc w przypadku kradzieży, awarii czy innych zdarzeń.

Najlepsza oferta dla Ciebie

RABAT 10%

na ubezpieczenie turystyczne

Kup polisę
ubezpieczenie turystyczne online